-------------- --> Ντρόγκια κ' παυσίπονα
THEMES THAT YOU LIKE
Set "Sidebar Image" in Theme-settings

Neli,19,Athens
Οινοπνεύματα και ανηθικότητα μονο!
hobbyist Photographer.
♦Dreamer
♦artist


Τις σημαίες ψηλά!
Εμπρός παντα εμπρός!

af-terglow:

how weird is the thought that some of the biggest days of our lives haven’t even happened yet

(via marlinn)

This girl does not have to deal with something and talking badly about me and my paintings. please someone talk to her and tell her these things. the drawings and the paintings are all from google and tumblr.
if her actually owned the paintings, would be good to speak with a beautiful way to me. if they continue to speak badly, she and her friends I will fuck them.
chrysademigod:

Leopard (by Vita Chen)
Tumblr Mouse Cursors